Hva skjer i sesjonen

Sesjonen foregår på nettet i ditt eget hjem. Her skal du finne et rolig stille sted hvor du ikke kan bli avbrutt i den tiden behandlingen foregår. Sesjonen kan også foregå på et stille privat kontor sammen med terapauten. Hypnose starter med det man kaller induksjon. Dette er an avslappningsteknikk som foregår liggende eller sittende. Ved hjelp av de hypnotiske suggesjonene og gjentakelse av budskap kan klienten oppkode det underbeviste. Fordi du er under hypnose, blir effekten større, antagelig fordi man er mer fokusert og mer åpen.

Female Hypnotherapy Patient
Forskning 

 

En rekke studier og metastudier, eller forskningsgjennomganger, har vist at hypnose kan hjelpe mot mange tilstander fra angst og smerte til hukommelsesproblemer og betennelse.

Forskningen har ikke et entydig svar på hvorfor, men det er trolig fordi hypnose gjør oss mer mottakelige overfor input utenfra, og at vi faktisk kan gjøre mer enn vi tror med tankens kraft.

 

 

Hvor mange sesjoner  

Veldig mage ganger kan man oppleve å bli kvitt problemet allerde etter første time. I veldig komplekse tilfeller kan det være opptil 5 hypnoser